งานสัมมนาสาธารณะ “Net Zero Thailand: มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในประเทศไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง
“Net Zero Thailand: มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย และการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย”
(Toward Net Zero Thailand with Insights from the US & Australia and Application for Thailand)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.424Y (ห้องประชุมอาจารย์ ป๋วย)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จำกัดที่นั่งไม่เกิน 80 คน
*** หมายเหตุ ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา (ไม่มีล่ามแปลภาษา) ***

ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาในการประชุม COP26 ว่าจะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในการบรรลุเป้าหมายนี้ ศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอันลิงเกอร์ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Andlinger Center for Energy and the Environment (ACEE) of Princeton University) เป็นผู้ริเริ่มการวิจัยระดับนานาชาติ และกำลังสนับสนุนการดำเนินงานที่คล้ายกันในประเทศไทย อินเดีย บราซิล ชิลี และอิสราเอล

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวทางในการบรรลุพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศ
  2. เพื่อสร้างความสนใจและให้การสนับสนุนแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  3. เพื่อยืนยันความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอันลิงเกอร์ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน

กำหนดการเบื้องต้น

  • 09.00 น. – กล่าวต้นรับโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 09.10 น. – กล่าวต้อนรับและเปิดงาน “ความร่วมมือระหว่าง TU-Princeton” โดย ศ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 09.20 น. – นำเสนอการขับเคลื่อน SDG ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ชล บุนนาค
  • 09.30 น. – การนำเสนอ “Insights from Net Zero America & Australia and Application for Thailand” โดย Dr. Chris Greig ศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอันลิงเกอร์ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
  • 10.10 น. – ช่วงตอบคำถาม และเสวนา โดย รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • 10.45 น. – การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นต่อไป
  • 11.00 น. – พิธีปิด

เข้าร่วมการสัมมนาโดยลงทะเบียนได้ที่
คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่

| รายละเอียดงานสัมมนา

Abstract: Net-zero pathways at the national scale – a new more robust approach

A ground-breaking study of decarbonisation pathways for the US – Net-Zero America: Potential Pathways, Infrastructure and Impacts – was released in 2021 by Princeton University.

Net Zero America (NZA) stands apart from previous studies in examining different pathways to net zero that include different proportions of renewables, different degrees of electrification, roles for nuclear and fossil fuels (with CCUS) that vary from minimal to large-scale, and the use of carbon land sinks and bioenergy with CCS (to provide negative emissions). It analyses the implications of decarbonisation (e.g. for land-use, project development, employment and financing) in unprecedented detail and granularity. 

The study shows that net zero scenarios can be affordable – the annualized cost of energy services can remain comparable with today, but will encounter significant risks, including widespread land-use change, social licence challenges, workforce mobilization, and mobilizing development and construction capital.

Net Zero America was funded by major energy and industrial companies and included national environmental organisations on its oversight committee. It has received widespread coverage by US and international media and has been well received at all levels of government, industry, NGO’s. It was also highly influential in the formation of recent U.S. climate and energy infrastructure policies. Finally, Net-Zero America, is also inspiring similar studies, which Princeton co-leads with local universities around the world. In this presentation, Professor Chris Greig will present on the approach, methods, results and policy implications of Net-Zero studies in the United States and Australia, and will outline plans for similar efforts including in Thailand.

Presenter Biography

Chris Greig, is the Theodora D. and William H. Walton III Senior Research Scientist at Princeton University’s Andlinger Center for Energy and the Environment. He has a PhD in Chemical Engineering, is a fellow of the Australian Academy of Technology and Engineering (ATSE) and holds an adjunct professorial appointment at the University of Queensland in Australia.

His ten-year academic career follows almost three decades of international experience in the private sector, firstly as a company founder, and then in senior executive roles in major engineering, energy and resources companies. These included CEO of ZeroGen (one of the world’s early CCS ventures), Deputy Chair of Gladstone Ports Corp and Non-Executive Director of several listed engineering firms.

At Princeton, Chris spearheads the Rapid Switch Initiative at the Andlinger Center and is an Affiliated Faculty member of Princeton’s High Meadows Environmental Institute. His research combines, engineering, business and social sciences to explore the challenges of rapid decarbonization for different regions and sectors.  He co-led Princeton’s influential Net-Zero America (2021) study which describes five net-zero emissions pathways for the United States at an unprecedented level of detail.  Chris is also leading Princeton’s efforts on similar collaborative studies with universities around the world, including Australia and India.

Related

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พรินส์ตันจัดสัมมนา “Net Zero Thailand: มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอันลิงเกอร์ …

SDG13SDG17
Scroll to Top